Konferencja Rektorów Seminariów Franciszkańskich (KRSF) związanych umową o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie została powołana do istnienia dnia 14 marca 2006 roku.
Celem KRSF jest pogłębianie współpracy między Seminariami, współpraca pomiędzy Seminariami a Ośrodkiem Studiów Franciszkańskich UPJPII (OSF) oraz Instytutem Studiów Franciszkańskich (ISF), a także podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu promocję nauki i kultury franciszkańskiej.
Corocznie, we współpracy z OSF organizowane są wykłady monograficzne i fakultatywne o tematyce franciszkańskiej.
Także co roku, w dniu 29 listopada, w Święto Świętych Zakonu Serafickiego, KRSF i ISF organizuje sesje naukowe o tematyce franciszkańskiej.
Ponadto, 1 maja każdego roku, KRSF organizuje Piknik Franciszkański, promujący braterskie relacje.

Skład KRSF tworzą:

Tomasz Żak OFMCap - Rektor WSD Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków, przewodniczący KRSF
Andrzej Duk OFM - Rektor WSD Zakonu Braci Mniejszych, Kraków Bronowice, wiceprzewodniczący KRSF
Romuald Kośla OFM - Rektor WSD Zakonu Braci Mniejszych, Kalwaria Zebrzydowska
Witosław Sztyk OFM - Rektor WSD Zakonu Braci Mniejszych, Katowice Panewniki
Andrzej Zając OFMConv - Rektor WSD Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Kraków

Kontakt do Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich:

seminaria@franciszkanie.pl

 

WSD Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
WSD Zakonu Braci Mn.
Kraków Bronowice
WSD Zakonu Braci Mn.
Kalwaria Zebrzydowska
WSD Zakonu Braci Mn.
Katowice Panewniki
WSD Zakonu Braci Mn.
Konwentualnych
Ośrodek Studiów
Franciszkańskich UPJPII
Instytut Studiów
Franciszkańskich
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II